solcellspriser.se - din guide till billigare sol-el

På solcellspriser.se kan du på ett enkelt sätt jämföra priser på hela solcellsanläggningar samt de ingående komponenterna.
Syftet är att du som konsument ska ha lättare att hitta den butik som ger bäst pris på den anläggning som passar dig bäst.

Köpare av solel

De dagar då solanläggningen producerar mer än hushållet gör av med så säljs överskottet vidare till ett elhandelbolag. Du väljer själv vilken elhandlare som du säljer elen till, och i tabellen nedan finns aktuella ersättningar.

Klicka här för anvisningar till nedanstående tabell
Maxeffekt

Den maxeffekt som elhandelsbolaget tillåter att man som säljare av överskottsel får ha.

Med certifikat

Anger om ersättningen inkluderar att man överlåter de elcertifikat man får för sin överskottsproduktion.

Elnätskrav

Anger om man även måste vara elnätskund till elhandelsbolaget för att få sälja överskottselen.

Krav på köpavtal

Anger om man även måste underteckna ett avtal på att även köpa el från elhandelsbolaget.

Ersättning/kWh

Anger hur stor ersättning man får, uttryckt i öre, för varje inmatad kWh. Ersättningen inkluderar moms. I de fall då elhandelsbolaget betalar ut spotpris så är det bra att tänka på att spotpriset oftast visas utan moms. Multiplicera då spotpriset med 1.25 för att få det rätta jämförelsevärdet.


Elhandelsbolag Maxeffekt Med certifikat Elnätskrav Krav på köpavtal Ersättning/kWhKommentarerLänk
Vattenfall63 kWNejNejJa124 öreSpotpris + 40 öre första året.Gå till butik
Göteborg Energi43 kWJaNejJa109 öreSpotpris +25 öreGå till butik
Fyrfasen Energi43 kWNejNejJa90 öreSpotpris + 6.25 öreGå till butik
Göteborg Energi43 kWNejNejJa89 öreSpotpris + 5 öreGå till butik
C4 Energi43 kWNejJaJa85 öreSpotpris +1 öreGå till butik
Göta Energi63 kWNejNejJa84 öreMånadsmedel SpotprisGå till butik
Tibber43 kWNejNejJa84 öreSpotprisGå till butik
Kraftringen0 kWNejNejJa84 öreSpotprisGå till butik
Upplands Energi0 kWNejNejJa82 öreSpotpris - 1.9 öreGå till butik
Falkenberg Energi10 kWJaNejJa70 öreGå till butik
Falkenberg Energi10 kWNejNejJa60 öreGå till butik
Spotpris som använts i uträkningen: 84 öre/kWh inklusive moms.